Dv Bưu Phẩm & Bưu kiện - Dịchi vụ Bưu Kiện

Email In
Chỉ mục bài viết
Dv Bưu Phẩm & Bưu kiện
Dịchi vụ Bưu Kiện
Tất cả các trang

  Dịch vụ Bưu kiện

Là những kiện hàng nặng đựng vật phẩm hàng hoá 

Bưu kiện cồng kềnh:
Là Bưu kiện có hình thức hay nội dung đặc biệt hoặc không thể xếp chung cùng các bưu kiện khác, hoặc đòi hỏi cách thức bảo vệ riêng. Cước phí của Bưu kiện dễ vỡ, kồng kềnh người gửi phải chịu thêm cước phí tối đa là 50% cước cơ bản.

Khối lượng: Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi trong nước là: 31,5kg. Nếu vật phẩm không thể tách rời ra được có thể chấp nhận vượt mức quy định nhưng không quá 50kg. Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi ra nước ngoài là: 31,5kg. Trừ một số nước có khối lượng bưu kiện dưới mức hoặc trên mức quy định này thì thực hiện theo thông báo của Tổng công ty BCVTVN .

Kích thước bưu kiện: 

           
Kích thước lớn nhất (áp dụng cho cả Bưu kiện cồng kềnh): £ 1,5m đối với một chiều kích thước bất kỳ hoặc £ 3m đối với tổng chiều dài + chu vi không đo qua chiều dài đó. Kích thước nhỏ nhất với một mặt kích thước không nhỏ hơn 90mm x 140mm với sai số 2mm .

       
Dịch vụ BP, BK trong nước và ngoài nước được chấp nhận gửi đi theo các đường thuỷ, bộ và hàng không.

Nhận gửi BP, BK có sử dụng dịch vụ đặc biệt: 
Dịch vụ máy bay: chịu cước cơ bản và cước dịch vụ máy bay.
Dịch vụ ghi số: là dịch vụ được mang nhãn số hiệu riêng, có biên lai khi gửi và vào sổ sách trong quá trình chấp nhận, khai thác, chuyển phát.

Bưu phẩm thường có chứng nhận gửi (Bưu phẩm A): là Bưu phẩm thường có biên nhận gửi mà người gửi yêu cầu cấp biên lai.

Dịch vụ phát nhanh (Express): Chỉ nhận gửi nếu địa chỉ người nhận nằm trong khu vực phát của Bưu cục ở thành phố thị xã, thị trấn, nhận yêu cầu ngay khi ký gửi BP, BK.

Lưu ý : Không nhận gửi dịch vụ phát nhanh đối với những BP, BK đã sử dụng dịch vụ lưu ký.


          Dịch vụ báo phát ( AR ): Nhận yêu cầu báo phát ngay khi ký gửi BP, BK.


          ch vụ phát tận tay ( A Main Propre ): là dịch vụ mà người gửi yêu cầu phát đúng tận tay cho người nhận có họ tên địa chỉ ghi trên BP, BK.


          Dịch vụ lưu ký ( Poste Retante ): Là dịch vụ được áp dụng đối với tất cả các loại BP, BK theo yêu cầu của người gửi.


          Nhận gửi BP, BK tại địa chỉ theo yêu cầu của người gửi:


          Dịch vụ phát BP, BK tại địa chỉ nhận theo yêu cầu của người gửi hoặc người nhận: trừ các loại BP có khối lượng £ 500gr.


  Cước phí BP, BK
       Theo bảng giá cước của Tổng công ty bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định.

      
  Khi gửi người gửi có thể rút hoặc thay đổi họ tên địa chỉ người nhận

        Có hai trường hợp:

           BP, BK còn ở Bưu cục gốc: Đã huỷ tem không hoàn cước gửi không thu thủ tục phí. Chưa huỷ tem thu thủ tục phí theo quy định hiện hành.

           BP, BK đã chuyển khỏi Bưu cục gốc: Người gửi yêu cầu rút bằng thư ; và yêu cầu rút bằng đường điện báo, cước phí theo quy định của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam .
KN_NUT01.gif  Khiếu nại

       
Thời hiệu khiếu nại quy định là 06 tháng kể từ sau ngày gửi (cộng thêm 3 tháng đối với người gửi hay nhận là CBCNV LL vũ trang tại hải đảo hay biên giới).

  Bồi thường

       Về nguyên tắc lỗi do Bưu điện gây nên thì Bưu điện phải bồi thường cho người có quyền hưởng và chỉ bồi thường bằng tiền Việt Nam.


         Tiền bồi thường được trả bằng tiền Việt Nam .


        Tiền bồi thường được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận . Trường hợp người nhận đồng ý nhận bưu phẩm ghi số , bưu kiện bị suy suyển hư hỏng thì người nhận được quyền nhận bồi thường .


         Đối với bưu phẩm , bưu kiện từ trong nước ngoài gửi ra nước ngoài và từ nước ngoài gửi vào Việt Nam được bồi thường thiệt hại theo qui định của Tổ chức liên minh Bưu chính Thế giới .


         Bưu phẩm , bưu kiện được bồi thường theo nấc khối lượng .


         Không bồi thường trong các trường hợp sau:


           -  Những trường hợp bất khả kháng.


           -  Do lỗi của người gửi.


           -  Vật gửi bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.


           -  Bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu theo quy định của pháp luật.


           -  Bưu phẩm gửi thường.


       *  Bưu gửi nước ngoài: Cần lưu ý ở phần Nghị định thư cuối cùng của công ước Bưu chính thế giới trong phần này Đại diện Bưu chính các nứơc đã thoả thuận một số điểm liên quan đến việc bảo lưu của Bưu chính từng nước.

         Nghị định theo điều XIX và XXIV (trang 210 Công ước Bưu chính thế giới) về bồi thường thiệt hại có một số nước có quyền không trả tiền bồi thường thiệt hại cho việc bưu kiện, bưu phẩm không khai giá bị mất, suy suyển hoặc hư hỏng.


      
  ÚC, ĂNG GÔ LA, CANADA, ĐÔMINICA, CH ĐÔMINICA, LÃNH THỔ HẢI NGOẠI THUỘC VƯƠNG QUỐC ANH, BẮC AI LEN, PHI LÍP PIN, USA, BĂNG LA ĐÉT, BRUNÂY, GRÊNAĐA, ĐẢO XA LÔ MÔNG, ZĂM BI A, ZIM BA-BU-Ê ...NƯỚC MỸ bảo lưu quyền xử lý các bưu phẩm ghi số và khai giá như bưu phẩm thường và không bồi thường với bất kỳ sự mất mát, hư hỏng nào trong phạm vi dịch vụ của nước mình. 

Liên kết Website

Đăng nhập gửi tin


Lãi suất tiết kiệm Bưu điện mới
 
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng ngày 27/12/2012

(Quyết định 409/2012/QĐ-LienVietPostBank ngày 25/12/2012)

 

Loại dịch vụ

Lãi suất

(%/năm)

I. Áp dụng tại Bưu cục không có nối mạng tin học

1. Tiếtkiệmkhôngkỳhạn

1.92 %/Năm

2. Tiếtkiệmcókỳhạnrút1 lần

- Kỳhạn01 tháng

7.92%/năm

- Kỳhạn02 tháng

7.92%/năm

- Kỳ hạn 03 tháng  

7.92%/năm

- Kỳhạn06 tháng

7.92%/năm

- Kỳhạn12 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn13 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn15 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn18 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn24 tháng  

10.56%/năm

3. Tiếtkiệmgửi góp

- Kỳhạn06 tháng

7.92%/năm

- Kỳhạn12 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn18 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn24 tháng

10.56%/năm

II. Áp dụng tại Bưu cục có nối mạng tin học

1. Tiếtkiệm khôngkỳ hạn

1.92 %/Năm

2. TiềngửiTàikhoảncánhân

1.92 %/Năm

3. Tiếtkiệmcókỳhạnrút1 lần

- Kỳhạn01 tháng

7.92%/năm

- Kỳhạn02 tháng

7.92%/năm

- Kỳ hạn 03 tháng

7.92%/năm

- Kỳhạn06 tháng

7.92%/năm

- Kỳhạn12 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn13 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn15 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn18 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn24 tháng

10.56%/năm

4. Tiếtkiệmcókỳhạnrútlãihàngquý

- Kỳhạn12 tháng

10.08%/năm

  • Kỳhạn24 tháng

9.60%/năm

5. Tiếtkiệmcókỳhạnrútlãihàngtháng

- Kỳhạn06 tháng

7.79%/năm

- Kỳhạn12 tháng

10.08%/năm

- Kỳhạn24 tháng

9.60%/năm

6. TK cókỳhạnrúttừngphần

- Kỳhạn03 tháng

7.92%/năm

- Kỳhạn06 tháng

7.92%/năm

- Kỳhạn12 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn24 tháng

10.56%/năm

7. Tiếtkiệmgửigóp

- Kỳhạn06 tháng

7.92%/năm

  • Kỳhạn09 tháng

7.92%/năm

- Kỳhạn12 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn18 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn24 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn36 tháng

10.56%/năm

- Kỳhạn48 tháng

10.56%/năm

- Kỳ hạn 60 tháng

10.56%/năm


 

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay150
mod_vvisit_counterHôm qua214
mod_vvisit_counterTuần này546
mod_vvisit_counterTháng này3871
mod_vvisit_counterTất cả217477
Hiện 9 guests & no users online


DÀNH CHO THIẾT KẾ QUẢNG CÁO
Mobile : 0913889196
DÀNH CHO THIẾT KẾ QUẢNG CÁO
Mobile : 0913889196
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
Mobile : 0913889196